Aktuellt
Inkomstnivåer
Inkomstår 2018 2017
Skattefri inkomst 19 246 kr 18 949 kr
Brytpunkt 1 (20 %) 468 700 kr 452 100 kr
Brytpunkt 2 (25 %) 675 700 kr 651 700 kr
Brytpunkt 1 pensionärer (20 %) 494 300 kr 478 100 kr
Brytpunkt 2 pensionärer (25 %) 694 900 kr 670 500 kr
Max pensionsrätt 504 375 kr 496 305 kr
Max sjukpenning 341 250 kr 336 000 kr
Max föräldrapenning 455 000 kr 448 000 kr
Sociala avgifter
Inkomstår 2018 2017
Födda 1953 och senare 31,42 % 31,42 %
Födda 1938-1952 16,36 % 16,36 %
Födda 1937 och tidigare 6,15 % 6,15 %
För företag som anställer sin första person har ett ’växa-stöd’ införts. Då betalar arbetsgivaren bara 10,21 % i sociala avgifter för den först anställde i 12 mån.
Egenavgifter
Inkomstår 2108 2017
Födda 1953 och senare 28,97 % 28,97 %
Födda 1938-1952 16,36 % 16,36 %
Födda 1937 och tidigare 6,15 % 6,15 %
Passiv näringsverksamhet (oavsett ålder) 24,26 % 24,26 %
Prisbasbelopp mm
Inkomstår 2018 2017
Prisbasbelopp 45 500 kr 44 800 kr
Förhöjt prisbasbelopp 46 500 kr 45 700 kr
Inkomstbasbelopp 62 500 kr 61 500 kr
Gränsbelopp/löneuttag för utdelning
Inkomstår 2018 2017
Utdelning schablonbelopp 169 125 kr 163 075 kr
Spärrlönetak företagsledare 600 000 kr 590 400 kr
Spärrlönetaket används vid löneunderlagsutrymme för utdelning. Stora förändringar för utdelningsutrymmena är föreslagna men ännu ej beslutade.
Statslåneränta
Inkomstår 2017 2016
Genomsnittlig 0,51 % 0,34 %
30 november 0,49 % 0,27 %
Bolagsskatt
Inkomstår 2018 2017
Skattesats 22 % 22 %

Mervärdesskatt (moms)
25 % (20 % av priset): den generella skattesatsen för moms.
12 % (10,71 % av priset): t ex livsmedel, restaurang, hotell.
6 % (5,66 % av priset): t ex böcker, tidskrifter, persontransporter.
Omsättningsgräns på 30 000 kr infördes 2017-01-01. Under denna omsättningsnivå är momsregistrering frivillig under vissa förutsättningar.

Skattefria julgåvor till anställda (inkl moms)
Inkomstår 2018 2017
Julgåva 450 kr 450 kr
Jubileumsgåva 1 350 kr 1 350 kr
Minnesgåva (t ex 25 års anställning, 50- eller 60-årsdag) 15 000 kr 15 000 kr
Representation (extern och intern)
Inkomstår 2018 2017
Lunch, middag, supé avdrag slopat! avdrag slopat!
Enklare förtäring 60 kr 60 kr
Hyra, underhållning personalfest etc. 180 kr 180 kr
Istället för representationsavdrag får man fr o m 2017 fullt avdrag för moms på en middag som kostar upp till 300 kr (tidigare 90 kr).
Kostförmån
Inkomstår 2018 2017
Helt fri kost 235 kr 225 kr
Lunch eller middag 94 kr 90 kr
Frukost 47 kr 45 kr
Skattefria traktamenten (inrikes tjänsteresa, övernattning krävs)
Inkomstår 2018 2017
Hel dag 230 kr 220 kr
Halv dag 115 kr 110 kr
Efter tre månader 161 kr 154 kr
Efter två år 115 kr 110 kr
Nattraktamente 115 kr 110 kr
Halvdagstraktamente = avresa efter kl 12,
hemkomst före kl 19
Nattraktamente = om arbetsgivare ej betalat övernattning
Reduceringsbelopp inrikes tjänsteresa 2017/2018
Traktamente (se ovan) 230 kr 161 kr 115 kr
Reducering för:
Helt fri kost 207 kr 145 kr 104 kr
Lunch och middag 161 kr 113 kr 81 kr
Lunch eller middag 81 kr 56 kr 40 kr
Frukost 46 kr 32 kr 23 kr
Reducering av normalbelopp vid utrikes tjänsteresa 2017/2018
Helt fri kost 85 %
Lunch och middag 70 %
Lunch eller middag 35 %
Frukost 15 %
Skattefri bilersättning i tjänsten // resa bostad–arbetsplats
Inkomstår 2018 2017
Egen bil 18,50 kr 18,50 kr
Förmånsbil
– bensin, etanol mm 9,50 kr 9,50 kr
– diesel 6,50 kr 6,50 kr
Motorcykel och mopedbil 9,00 kr 9,50 kr
Moped 4,50 kr 4,50 kr
Avdrag för resa bostad-arbetsplats ges för belopp överstigande 11 000 kr.
Kommunal fastighetsavgift för småhus
Inkomstår 2018 2017
Fastighetsavgift 7 812 kr 7 687 kr
(högst 0,75 % av taxeringsvärdet om det ger en lägre avgift)

Sedan 2012 är nybyggda bostäder helt befriade från avgiften i 15 år. För nybyggnation t o m 2011 gäller befrielse från fastighetsavgift de första fem åren och därefter halverad avgift i fem år.  Max uppskovsbelopp av reavinst vid bostadsförsäljning togs bort 2017-01-01. Uppskovsränta = 1,67 % (som beskattas med 30 %, d v s 0,50 % skatt).

Inkomstår 2018 2017
Gräns certifierat kassaregister 182 000 kr 179 200 kr
Gräns direktavdrag inventarier 22 750 kr 22 399 kr
↑ Top of Page