Medarbetare

Vi tillhör Sveriges ledande organisation för auktoriserade redovisningskonsulter (Srf konsulterna). Vi följer Rex (Svensk standard för redovisningstjänster) vilket bl a innebär att vi har möjlighet att skriva ’rapport om årsredovisningen/årsbokslutet’. En ’rapport om årsredovisningen/årsbokslutet’ är ett kvitto på att redovisningen och bokslutet har upprättats utan avvikelser från gällande lagar och regler samt att god redovisningssed uppfyllts. Rapporten får bara lämnas av den som är auktoriserad redovisningskonsult.

Vi har ett brett kontaktnät inom juridik och ekonomi och samarbetar med bl a revisorer, skatteexperter och jurister. Tillsammans kan vi ge dig bästa tänkbara service!

↑ Top of Page