Aktuellt
Inkomstnivåer    
Inkomstår 2019 2018
Skattefri inkomst 19 669 kr 19 246 kr
Brytpunkt 1 (20 %) 504 400 kr 468 700 kr
Brytpunkt 2 (25 %) 703 000 kr 675 700 kr
Brytpunkt 1 pensionärer (20 %) 547 500 kr 494 300 kr
Brytpunkt 2 pensionärer (25 %) 733 300 kr 694 900 kr
Max pensionsrätt 519 700 kr 504 375 kr
Max sjukpenning 372 000 kr 341 250 kr
Max föräldrapenning 465 000 kr 455 000 kr
Sociala avgifter    
Inkomstår 2019 2018
Födda 1954 och senare 31,42 % 31,42 %
Födda 1938-1953 (16,36 % t o m 2019-06-30) 10,21 % 16,36 %
Födda 1937 och tidigare 6,15 % 6,15 %
För företag som anställer sin första person har ett ‘växa-stöd’ införts. Då betalar arbetsgivaren bara 10,21 % i sociala avgifter för den först anställde i 12 mån.
Egenavgifter    
Inkomstår 2019 2018
Födda 1954 och senare 28,97 % 28,97 %
Födda 1938-1953 16,36 % 16,36 %
Födda 1937 och tidigare 6,15 % 6,15 %
Passiv näringsverksamhet (oavsett ålder) 24,26 % 24,26 %
Prisbasbelopp mm    
Inkomstår 2019 2018
Prisbasbelopp 46 500 kr 45 500 kr
Förhöjt prisbasbelopp 47 400 kr 46 500 kr
Inkomstbasbelopp 64 400 kr 62 500 kr
Gränsbelopp/löneuttag för utdelning
Inkomstår 2019 2018
Utdelning schablonbelopp 171 875 kr 169 125 kr
Spärrlönetak företagsledare 618 240 kr 600 000 kr
Spärrlönetaket används vid löneunderlagsutrymme för utdelning. 
Statslåneränta
Inkomstår 2018 2017
Genomsnittlig 0,48 % 0,51 %
30 november 0,51 % 0,49 %
Bolagsskatt
Inkomstår 2019 2018
Skattesats 21,4 % 22 %

Mervärdesskatt (moms)
25 % (20 % av priset): den generella skattesatsen för moms.
12 % (10,71 % av priset): t ex livsmedel, restaurang, hotell.
6 % (5,66 % av priset): t ex böcker, tidskrifter, persontransporter.
Omsättningsgräns på 30 000 kr infördes 2017-01-01. Under denna omsättningsnivå är momsregistrering frivillig under vissa förutsättningar.

Skattefria julgåvor till anställda (inkl moms)
Inkomstår 2019 2018
Julgåva 450 kr 450 kr
Jubileumsgåva 1 350 kr 1 350 kr
Minnesgåva (t ex 25 års anställning, 50- eller 60-årsdag) 15 000 kr 15 000 kr
Representation (extern och intern)
Inkomstår 2019 2018
Lunch, middag, supé avdrag slopat! avdrag slopat!
Enklare förtäring 60 kr 60 kr
Hyra, underhållning personalfest etc. 180 kr 180 kr
Istället för representationsavdrag får man fr o m 2017 fullt avdrag för moms på en middag som kostar upp till 300 kr (tidigare 90 kr).
Kostförmån    
Inkomstår 2019 2018
Helt fri kost 245 kr 235 kr
Lunch eller middag 98 kr 94 kr
Frukost 49 kr 47 kr
Skattefria traktamenten (inrikes tjänsteresa, övernattning krävs)
Inkomstår 2019 2018
Hel dag 230 kr 220 kr
Halv dag 115 kr 110 kr
Efter tre månader 161 kr 154 kr
Efter två år 115 kr 110 kr
Nattraktamente 115 kr 110 kr
Halvdagstraktamente = avresa efter kl 12,
hemkomst före kl 19
Nattraktamente = om arbetsgivare ej betalat övernattning
Reduceringsbelopp inrikes tjänsteresa 2018/2019
Traktamente (se ovan) 230 kr 161 kr 115 kr
Reducering för:      
Helt fri kost 207 kr 145 kr 104 kr
Lunch och middag 161 kr 113 kr 81 kr
Lunch eller middag 81 kr 56 kr 40 kr
Frukost 46 kr 32 kr 23 kr
Reducering av normalbelopp vid utrikes tjänsteresa 2018/2019
Helt fri kost 85 %
Lunch och middag 70 %
Lunch eller middag 35 %
Frukost 15 %
Skattefri bilersättning i tjänsten // resa bostad–arbetsplats
Inkomstår 2019 2018
Egen bil 18,50 kr 18,50 kr
Förmånsbil    
– bensin, etanol mm 9,50 kr 9,50 kr
– diesel 6,50 kr 6,50 kr
Motorcykel och mopedbil 9,00 kr 9,50 kr
Moped 4,50 kr 4,50 kr
Avdrag för resa bostad-arbetsplats ges för belopp överstigande 11 000 kr.
Kommunal fastighetsavgift för småhus
Inkomstår 2019 2018
Fastighetsavgift 8 049 kr 7 812 kr
(högst 0,75 % av taxeringsvärdet om det ger en lägre avgift)

Sedan 2012 är nybyggda bostäder helt befriade från avgiften i 15 år. För nybyggnation t o m 2011 gäller befrielse från fastighetsavgift de första fem åren och därefter halverad avgift i fem år.  Max uppskovsbelopp av reavinst vid bostadsförsäljning togs bort 2017-01-01. Uppskovsränta = 1,67 % (som beskattas med 30 %, d v s 0,50 % skatt).

Inkomstår 2019 2018
Gräns certifierat kassaregister 186 000 kr 182 000 kr
Gräns direktavdrag inventarier 23 250 kr 22 750 kr

↑ Top of Page