Aktuellt
Inkomstnivåer    
Inkomstår 2020 2019
Skattefri inkomst 20 008 kr 19 669 kr
Brytpunkt 1 (20 %) 523 200 kr 504 400 kr
Brytpunkt 2 (25 %) borttagen 703 000 kr
Brytpunkt 1 pensionärer (20 %) 575 500 kr 547 500 kr
Brytpunkt 2 pensionärer (25 %) borttagen 733 300 kr
Max pensionsrätt 539 076 kr 519 700 kr
Max sjukpenning 378 400 kr 372 000 kr
Max föräldrapenning 473 000 kr 465 000 kr
Sociala avgifter    
Inkomstår 2020 2019
Födda 1954 och senare 31,42 % 31,42 %
Födda 1938-1953 (16,36 % t o m 2019-06-30) 10,21 % 16,36 %
Födda 1937 och tidigare 6,15 % 6,15 %
För företag som anställer sin första person har ett ‘växa-stöd’ införts. Då betalar arbetsgivaren bara 10,21 % i sociala avgifter för den först anställde i 24 mån.
Egenavgifter    
Inkomstår 2020 2019
Födda 1954 och senare 28,97 % 28,97 %
Födda 1938-1953 10,21 % 16,36 %
Födda 1937 och tidigare 0 % 6,15 %
Passiv näringsverksamhet (oavsett ålder) 24,26 % 24,26 %
Prisbasbelopp mm    
Inkomstår 2020 2019
Prisbasbelopp 47 300 kr 46 500 kr
Förhöjt prisbasbelopp 48 300 kr 47 400 kr
Inkomstbasbelopp 66 800 kr 64 400 kr
Gränsbelopp/löneuttag för utdelning
Inkomstår 2020 2019
Utdelning schablonbelopp 177 100 kr 171 875 kr
Spärrlönetak företagsledare 641 280 kr 618 240 kr
Spärrlönetaket används vid löneunderlagsutrymme för utdelning. 
Statslåneränta
Inkomstår 2019 2018
Genomsnittlig 0,03 % 0,48 %
30 november -0,09 % 0,51 %
Bolagsskatt
Inkomstår 2020 2019
Skattesats 21,4 % 21,4 %

Mervärdesskatt (moms)
25 % (20 % av priset): den generella skattesatsen för moms.
12 % (10,71 % av priset): t ex livsmedel, restaurang, hotell.
6 % (5,66 % av priset): t ex böcker, tidskrifter, persontransporter.
Omsättningsgräns på 30 000 kr infördes 2017-01-01. Under denna omsättningsnivå är momsregistrering frivillig under vissa förutsättningar.

Skattefria julgåvor till anställda (inkl moms)
Inkomstår 2020 2019
Julgåva 450 kr 450 kr
Jubileumsgåva 1 350 kr 1 350 kr
Minnesgåva (t ex 25 års anställning, 50- eller 60-årsdag) 15 000 kr 15 000 kr
Representation (extern och intern)
Inkomstår 2020 2019
Lunch, middag, supé avdrag slopat! avdrag slopat!
Enklare förtäring 60 kr 60 kr
Hyra, underhållning personalfest etc. 180 kr 180 kr
Istället för representationsavdrag får man fr o m 2017 fullt avdrag för moms på en middag som kostar upp till 300 kr (tidigare 90 kr).
Kostförmån    
Inkomstår 2020 2019
Helt fri kost 245 kr 245 kr
Lunch eller middag 98 kr 98kr
Frukost 49 kr 49 kr
Skattefria traktamenten (inrikes tjänsteresa, övernattning krävs)
Inkomstår 2020 2019
Hel dag 240 kr 230 kr
Halv dag 120 kr 115 kr
Efter tre månader 168 kr 161 kr
Efter två år 120 kr 115 kr
Nattraktamente 120 kr 115 kr
Halvdagstraktamente = avresa efter kl 12,
hemkomst före kl 19
Nattraktamente = om arbetsgivare ej betalat övernattning
Reduceringsbelopp inrikes tjänsteresa 2019/2020
Traktamente (se ovan) 240 kr 168 kr 120 kr
Reducering för:      
Helt fri kost 216 kr 151 kr 108 kr
Lunch och middag 168 kr 118 kr 84 kr
Lunch eller middag 84 kr 59 kr 42kr
Frukost 48 kr 33 kr 24 kr
Reducering av normalbelopp vid utrikes tjänsteresa 2019/2020
Helt fri kost 85 %
Lunch och middag 70 %
Lunch eller middag 35 %
Frukost 15 %
Skattefri bilersättning i tjänsten // resa bostad–arbetsplats
Inkomstår 2020 2019
Egen bil 18,50 kr 18,50 kr
Förmånsbil    
– bensin, etanol mm 9,50 kr 9,50 kr
– diesel 6,50 kr 6,50 kr
Motorcykel och mopedbil 9,00 kr 9,50 kr
Moped 4,50 kr 4,50 kr
Avdrag för resa bostad-arbetsplats ges för belopp överstigande 11 000 kr.
Kommunal fastighetsavgift för småhus
Inkomstår 2020 2019
Fastighetsavgift 8 349 kr 8 049 kr
(högst 0,75 % av taxeringsvärdet om det ger en lägre avgift)

Sedan 2012 är nybyggda bostäder helt befriade från avgiften i 15 år. För nybyggnation t o m 2011 gäller befrielse från fastighetsavgift de första fem åren och därefter halverad avgift i fem år.  Max uppskovsbelopp av reavinst vid bostadsförsäljning togs bort 2017-01-01. Uppskovsränta = 1,67 % (som beskattas med 30 %, d v s 0,50 % skatt).

Inkomstår 2020 2019
Gräns certifierat kassaregister 189 200 kr 186 000 kr
Gräns direktavdrag inventarier 23 650 kr 23 250 kr

↑ Top of Page