Fakta

 

Inkomstnivåer
Inkomstår                                                2016                   2012

Skattefri inkomst                            18 899 kr           18 699 kr
Brytpunkt 1 (20 %)                       426 300 kr         414 000 kr
Brytpunkt 2 (25 %)                       604 700 kr         587 200 kr
Max pensionsrätt                        456 762 kr         440 622 kr
Max sjukpenning                         333 750 kr         330 000 kr
Max föräldrapenning                  445 000 kr         440 000 kr

Arbetsgivaravgifter
Inkomstår                                                2013                   2012
Födda 1948-1986                             31,42 %              31,42 %
Födda efter 1987                              15,49 %              15,49 %
Födda 1938-1947                             10,21 %              10,21 %
Födda före 1937                                       0 %                      0 %

Egenavgifter inkomstår 2013
Inkomstår                                                2013                   2012

Födda 1948-1986                             29,71 %              29,71 %
Födda efter 1987                              15,06 %              15,06 %
Födda 1938-1947                             10,21 %              10,21 %
Födda före 1937                                       0 %                      0 %

Prisbasbelopp mm
Inkomstår                                                2013                   2012

Prisbasbelopp                                 44 500 kr           44 000 kr
Förhöjt prisbasbelopp                   45 400 kr           44 900 kr
Inkomstbasbelopp                         56 600 kr           54 600 kr

Gränsbelopp för utdelning
(på kvalificerade aktier enl förenklingsregeln)
Inkomstår                                                2013                   2012

Schablonbelopp                           150 150 kr         143 275 kr

Spärrlönetak för företagsledare
Inkomstår                                                2013                   2012

Maxlön                                           566 000 kr         546 000 kr
Om företagets lönesumma inte överstiger 600 600 kr så tillför löneunderlaget ingen extra utdelning. 

Statslåneränta
Inkomstår                                                2012                   2011

Genomsnittlig                                       1,52 %                2,57 %
30 november                                        1,49 %                1,65 %

Bolagsskatt (gäller räkenskapsår som påbörjas resp år)
Inkomstår                                                2013                   2012

Skattesats                                                  22 %                 26,3 %

Mervärdesskatt (moms)
25 % (20 % av priset): den generella skattesatsen för moms
12 % (10,71 % av priset): t ex livsmedel, restaurangtjänster, rumsuthyrning
6 % (5,66 % av priset): t ex böcker, tidskrifter, persontransporter

Skattefria julgåvor till anställda (inkl moms)
Inkomstår                                                2013                   2012

Julgåva                                                    450 kr                 450 kr
Jubileumsgåva                                   1 350 kr             1 350 kr
Minnesgåva                                     15 000 kr           10 000 kr
(t ex 25 års anställning, 50- eller 60-årsdag)

Representation (extern och intern)
Inkomstår                                                2013                   2012

Lunch, middag, supé                              90 kr                   90 kr
Frukost                                                      60 kr                   60 kr
Bolagsstämma etc                                  60 kr                   60 kr
Teater, golf etc                                       180 kr                 180 kr
Hyra, underhållning etc
vid personalfester                                 180 kr                 180 kr
Vid representation där både mat och alkohol ingår är avdrag med schablonmoms på 14 kr tillåten.

Kostförmån
Inkomstår                                                2013                   2012

Helt fri kost                                             200 kr                 200 kr
Lunch eller middag                                 80 kr                   80 kr
Frukost                                                      40 kr                   40 kr

Skattefria traktamenten
(inrikes tjänsteresa, övernattning krävs)
Inkomstår                                                2013                   2012

Hel dag                                                   220 kr                 220 kr
Halv dag                                                 110 kr                 110 kr
Efter tre månader                                 154 kr                 154 kr
Efter två år                                              110 kr                 110 kr
Nattraktamente                                    110 kr                 110 kr
Halvdagstraktamente = avresa efter kl 12,
hemkomst före kl 19
Nattraktamente = om arbetsgivare ej betalat övernattning

Reduceringsbelopp inrikes tjänsteresa 2012/2013
Traktamente                                220 kr       154 kr       110 kr
Reducering för:
Helt fri kost                                   198 kr       139 kr          99 kr
Lunch och middag                      154 kr       108 kr          77 kr
Lunch eller middag                       77 kr          54 kr          39 kr
Frukost                                            44 kr          31 kr          22 kr

Reducering av normalbelopp vid utrikes tjänsteresa 2012/2013
Helt fri kost                                     85 %
Lunch och middag                        70 %
Lunch eller middag                       35 %
Frukost                                            15 %

Resa bostad – arbetsplats
Inkomstår                                                2013                   2012

Egen bil                                                18,50 kr             18,50 kr
Förmånsbil
–  bensin, etanol mm                          9,50 kr                9,50 kr
–  diesel                                                 6,50 kr                6,50 kr
Motorcykel                                           9,50 kr                9,50 kr

Kommunal fastighetsavgift för småhus 2013
Inkomstår                                                2013                   2012

Fastighetsavgift                                  7 074 kr             6 825 kr
(högst 0,75 % av taxeringsvärdet om det ger en lägre avgift)

Fr o m 2012 blir nybyggda bostäder helt befriade från avgiften i 15 år. För nybyggnation t o m 2011 gäller befrielse från fastighetsavgift de första fem åren och därefter halverad avgift i fem år.
Max uppskovsbelopp av reavinst vid bostadsförsäljning: 1 450 000 kr.
Uppskovsränta = 1,67 % (som beskattas med 30 %, d v s 0,51 % skatt).

 

↑ Top of Page