Medarbetare

Elin Daufeldt

0456-44 86 76
070-952 02 43
elin.daufeldt@exmira.se

Civilekonom och auktoriserad redovisningskonsult. Har arbetat i många år med redovisning, bokslut, revision och rådgivning åt företagare.

Margareta Eriksson

0456-44 86 74
070-983 12 80
margareta.eriksson@exmira.se

Civilekonom och auktoriserad redovisningskonsult. Har arbetat i många år med redovisning, bokslut, revision och rådgivning åt företagare.

Isabell Svensson

0456-44 86 77
070-149 85 77
isabell.svensson@exmira.se

Redovisningskonsult med många års erfarenhet från både redovisningsbyrå och som ekonomiansvarig på företag. Arbetar med löpande redovisning samt bokslut och rådgivning.

Vi tillhör Sveriges ledande organisation för auktoriserade redovisningskonsulter (Srf konsulterna). Vi följer Rex (Svensk standard för redovisningstjänster) vilket bl a innebär att vi har möjlighet att skriva ‘rapport om årsredovisningen/årsbokslutet’. En ‘rapport om årsredovisningen/årsbokslutet’ är ett kvitto på att redovisningen och bokslutet har upprättats utan avvikelser från gällande lagar och regler samt att god redovisningssed uppfyllts. Rapporten får bara lämnas av den som är auktoriserad redovisningskonsult.

Vi har ett brett kontaktnät inom juridik och ekonomi och samarbetar med bl a revisorer, skatteexperter och jurister. Tillsammans kan vi ge dig bästa tänkbara service!

↑ Top of Page