Bokslut

Underrubrik

När företagets verksamhetsår är slut ska redovisningen sammanställas i ett bokslut. Enskilda firmor och handelsbolag upprättar normalt årsbokslut medan aktiebolag ska upprätta en årsredovisning som ska skickas in till Bolagsverket. Oavsett vilket så hjälper vi dig så att det blir rätt.

Som auktoriserade redovisningskonsulter skriver vi Rapport om Årsredovisning när vi kunnat utföra vårt arbete enligt Svensk Standard för redovisning (Rex). Detta är en kvalitetsstämpel på ditt bokslut.

[ bild el illustration? ]

Har du några frågor eller funderingar?

Kom och hälsa på oss i Sölvesborg eller kontakta oss online så berättar vi vad vi kan hjälpa just er med.