Redovisning

Redovisning kan skötas på nästan lika många sätt som det finns företag. Tillsammans hittar vi en lösning som passar båda parter, där du gör så många moment som du själv vill. En uppdaterad och korrekt redovisning ger dig bättre möjligheter att fatta rätt beslut för dig själv, företaget och framtiden.

Bokslut

När företagets verksamhetsår är slut ska redovisningen sammanställas i ett bokslut. Enskilda firmor och handelsbolag upprättar normalt årsbokslut medan aktiebolag ska upprätta en årsredovisning som ska skickas in till Bolagsverket. Oavsett vilket så hjälper vi dig så att det blir rätt.

Som auktoriserade redovisningskonsulter skriver vi Rapport om Årsredovisning när vi kunnat utföra vårt arbete enligt Svensk standard för redovisning (Rex). Detta är en kvalitetsstämpel på ditt bokslut.

Deklaration

När bokslutet har upprättats ska siffrorna även sammanställas i en årlig inkomstdeklaration som skickas till Skatteverket. Även din privata deklaration påverkas av att du är företagare, men i vilken utsträckning beror på vilken företagsform du har valt. Vi håller koll på dina siffror, rapporterar till Skatteverket och håller dig informerad om vad som ska betalas och när.

Löner

Vi hjälper dig att hitta ett bra system för hur era löner ska hanteras oavsett om du har timanställda eller anställda med månadslön. Vi hjälper dig också att beräkna korrekta löner vid t ex sjukdom, semester eller föräldraledighet och håller reda vilka rapporteringar som ska göras till exempelvis Skatteverket, Fora m fl.

Har du koll på vilka belopp som gäller?

Här har vi listat de aktuella belopp och procentsatser som gäller för i år.