Exmiras integritets- och dataskyddspolicy

Vi värnar om våra kunder, vilket innebär att vi alltid ser till att samla in personlig information ansvarsfullt och med hänsyn till din integritet. För att vi ska kunna erbjuda våra tjänster behöver vi samla in viss personlig information. Du kan direkt eller indirekt komma att ge oss information om dig själv på ett antal olika sätt, såsom när du kontaktar oss, när du använder vår kundportal eller någon annan av våra tjänster där du lämnar personuppgifter. Det kan t ex vara person- och kontaktinformation, namn, födelsedatum, personnummer, faktura- och leveransadress, e-postadress, mobiltelefonnummer, etc.

De personuppgifter som vi samlar in om dig är för att kunna upprätthålla ett avtal, en överenskommelse eller för att följa lagstiftningen. Vi sparar inte personuppgifter längre än vad som krävs.

I de fall det är nödvändigt för att vi ska kunna erbjuda våra tjänster delar vi dina personuppgifter med företag som är så kallade personuppgiftsbiträden för oss. Ett personuppgiftsbiträde är ett företag som behandlar informationen för vår räkning och enligt våra instruktioner. Vi har t ex personuppgiftsbiträden som hjälper oss med IT-tjänster (teknisk support och underhåll), digitala signeringslösningar, skattejurister, jurister och andra experter. När dina personuppgifter delas med personuppgiftsbiträden sker det endast för ändamål som är förenliga med de ändamål för vilka vi har samlat in informationen. 

Vi kan även komma att dela dina personuppgifter med vissa företag som är självständigt personuppgiftsansvariga. Att företaget är självständigt personuppgiftsansvarig innebär att det inte är vi som styr hur informationen som lämnas till företaget ska behandlas.
Självständiga personuppgiftsansvariga som vi delar dina personuppgifter med är statliga myndigheter såsom Polisen, Skatteverket eller andra myndigheter, i de fall vi är skyldiga att dela personuppgifter enligt lag eller vid misstanke om brott. Det kan även gälla företag som erbjuder betallösningar som kortinlösande företag, banker och andra betaltjänstleverantörer. 

Vi kommer inte att sälja dina personuppgifter till tredje part.    

Du kan begära en kopia av de uppgifter du skulle vilja veta och verifiera den information vi har om dig. Kopian är gratis att begära. Du har rätt att korrigera felaktig eller icke-komplett information om dig själv.  Du har rätt att begära radering av dina personuppgifter för de fall att datan inte längre är nödvändig för det syfte den blev insamlad för. Det kan dock finnas legala skyldigheter, som hindrar oss från att omedelbart radera delar av din data. Dessa skyldigheter kommer från bokförings- och skattelagstiftning, bank- och penningtvättslagstiftning, men också från konsumenträttslagstiftning. 

Vi strävar alltid efter att dina personuppgifter ska behandlas inom EU/EES och alla våra egna IT-system finns inom EU/EES. Exmira Ekonomikonsult kommer att vidta alla rimliga legala, tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att din data hanteras säkert och med en adekvat skyddsnivå jämförbar med det skydd som erbjuds inom EU/EES.

Vi använder cookies och liknande spårningstekniker för att leverera en skräddarsydd och enkel onlineupplevelse. De cookies vi använder syftar till att förbättra de tjänster vi erbjuder. Några av våra webbtjänster behöver cookies för att fungera korrekt.

Genom att vara kund hos Exmira Ekonomikonsult accepterar du vår Integritets- och dataskyddspolicy och vår behandling av dina personuppgifter. Du godkänner också att vi använder elektroniska kommunikationskanaler för att skicka information till dig.